Projekt

Instalace střešní FVE ve společnosti HELIX – Liberec s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace střešní fotovoltaické elektrárny, její zprovoznění a navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Instalací nové FVE dojde k úspoře el. energie odebírané z distribuční soustavy a tím k posílení soběstačnosti a konkurenceschopnosti.